language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Sales Admin - Bình Dương

FE CREDIT
Updated: 15/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Theo dõi tất cả các hoạt động để hỗ trợ kịp thời bao gồm: theo dõi cuộc họp, chuẩn bị các hoạt động xây dựng đội nhóm, mua đồng phục & văn phòng phẩm, theo dõi bảng chấm công
- Thanh toán hàng tháng và tạm ứng tiền mặt cho bên thứ ba và theo dõi để xử lý đúng hạn
- Hỗ trợ & theo dõi việc chuẩn bị tài liệu cho các chính sách và dự án bán hàng nếu có
- Hỗ trợ đặt hàng POSM, văn phòng phẩm cho bên thứ ba theo kế hoạch bán hàng và đảm bảo cung cấp kịp thời.
- Hỗ trợ trong tất cả các vấn đề liên quan đến tài liệu, ứng dụng, ...
- Hỗ trợ chuẩn bị Báo cáo bán hàng định kỳ (hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm)
- Theo dõi báo cáo bán hàng từ các tỉnh, khu vực để hỗ trợ họ kịp thời
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Job Requirement

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí hành chính. Ưu tiên làm việc trong ngân hàng hoặc tổ chức tài chính
- Kinh nghiệm trong hỗ trợ mạng lưới bán hàng là một lợi thế
- Hiểu về các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

FE CREDIT

www.fecredit.com.vnCompany size: 10.000 - 15.000
We were founded as Consumer Finance Division of Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank (VPBank). In 2015, we successfully transferred to an...Detail

Nhân Viên Sales Admin - Bình Dương

FE CREDIT

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts