language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Sales Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
Updated: 19/02/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện giấy tờ hành chính của hồ sơ thầu và trực tiếp tham gia đấu thầu online hay trực tiếp. Cập nhật theo dõi dữ liệu tham dự thầu. Lập và triển khai đề nghị xuất hàng theo yêu cầu Nhân viên Kinh doanh.
 • Triển khai, sắp xếp và theo dõi các kế hoạch sản xuất.

 • Tập hợp, hoàn thiện và phân phối hồ sơ, chứng từ để phục vụ công việc thanh quyết toán. (Lập Phiếu đề nghị xuất hóa đơn, Lập Phiếu đề nghị mở các loại Giấy bảo lãnh theo yêu cầu của hồ sơ, Nhận hóa đơn GTGT, Biên bản thanh lý HĐKT, Phiếu đề nghị thanh toán từ phòng Kế toán, Lập Biên bản nghiệm thu gửi Tổ Kho vận và nhận Biên bản nghiệm thu và Biên bản giao hàng từ Tổ Kho vận. Thông báo thời gian giao hàng cho khách hàng, Lập Phiếu bảo hành sản phẩm, Tập hợp đầy đủ hồ sơ thanh toán theo đúng yêu cầu của HĐKT gửi khách hàng, Liên hệ khách hàng để kiểm soát hồ sơ đã gửi và yêu cầu gửi lại hồ sơ gốc để lưu). Thu hồi công nợ.
 • Lập giấy phép bán hàng, tài liệu gửi các khách hàng thương mại.
 • Soạn thảo, cập nhật, quản lý thông tin khách hàng, cung cấp các thông tin liên quan khách hàng cho các nhóm KD theo quy định và quy trình.
 • Lưu trữ hồ sơ kinh doanh theo quy định.
 • Thực hiện việc chấm công, quản lý Văn phòng phẩm của phòng.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (ngành Kinh tế)
 2. Hiểu biết nghiệp vụ đấu thầu.
 3. Khả năng giao tiếp tốt.
 4. Trách nhiệm cao trong công việc.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 21 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

www.sametel.com.vnCompany size: 200
Công ty Cổ phần SAMETEL hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Vật liệu cung cấp cho ngành Viễn thông, Điện lực ...  Chúng tôi có nhà máy sản xuất Vật...Detail

People who applied to this job also applied to:

Nhân Viên Sales Admin

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts