About us

Công Ty TNHH Unico Logistics Vietnam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Employment Information

Nhân Viên Sales Forwarder & Logistics

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Customer Service , Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export
Experience 2 Years

CÔNG TY TNHH YAMATO LOGISTICS VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

$ Over 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH YAMATO LOGISTICS VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

$ Over 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Unico Logistics Vietnam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

$ Over 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH YAMATO LOGISTICS VIỆT NAM- CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

$ Over 17 Tr VND

 • Ho Chi Minh

EVERICH VIETNAM

$ Competitive

 • Hai Phong | Ho Chi Minh

FAMOUS EXPRESS VIETNAM CO., LTD

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

$ 16 Tr - 21 Tr VND

 • Ho Chi Minh

EVERICH VIETNAM

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cồ Phần Thiết Bị Sài Gòn - SISC Group

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY THĂNG UY GROUP

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Lead Transportation (Vietnam) CO., LTD

$ 8 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh