About us

CÔNG TY TNHH BEST CARE SHIPPING

Employment Information

Nhân Viên Sales Logistics Hàng Xuất

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 3,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , Freight / Logistics / Warehouse , Import / Export
Experience 1 - 2 Years

REAL LOGISTICS

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Tập Đoàn Kim Tín

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BEST CARE SHIPPING

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA QUỐC TẾ VIVA

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA QUỐC TẾ VIVA

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA QUỐC TẾ VIVA

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BEST CARE SHIPPING

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Toàn Cầu Richfield

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Toàn Cầu Richfield

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI MIÊN SƠN

$ Competitive

  • Ho Chi Minh