About us

Công ty TNHH Handan

Employment Information

Nhân viên Sales thiết bị bảo hộ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 14,000,000 VND
Deadline to apply 30/05/2020
Industry Sales / Business Development , Manufacturing / Process , Others
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH Handan

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TM MêKông

$ 7,5 Tr - 7,5 Tr VND

  • Ha Noi | Da Nang

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Quang

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

$ Competitive

  • Ha Noi

TMT MEDICAL

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi