About us

Công Ty TNHH Cubicasa Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Sản Xuất Mặt Bằng Nhà (full-time)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/05/2020
Industry Manufacturing / Process , Architect , Interior / Exterior

Công Ty TNHH Cubicasa Việt Nam

$ 4 Tr - 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh | T. Thien Hue

Công Ty Phát Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • Da Nang | T. Thien Hue

Công Ty Phát Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Quang Nam

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Ho Chi Minh

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Khanh Hoa

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Quang Nam

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Ho Chi Minh

Công Ty Phát Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • Da Nang | T. Thien Hue | Quang Ngai

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương

$ Competitive

 • T. Thien Hue