About us

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

Employment Information

Nhân viên sản xuất (phụ lưới, xuống cuộn)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Manufacturing / Process

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MỘC PHÁT

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN HIỀN

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Điện Tử Sun Ching VN

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 10 Mil - 13 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 9 Mil - 14 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam

$ Competitive

  • Binh Duong