About us

Công ty cổ phần PT

Employment Information

Nhân viên Sơ chế (tại 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 9,500,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Retail / Wholesale , Food & Beverage (F&B) , Restaurant / Hotel
Experience 1 - 2 Years

Công ty cổ phần PT

$ 8 Mil - 9,5 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân

$ Competitive

  • Ha Noi

FPT Telecom - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần PT

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CELA DETOX VIỆT NAM

$ 5,5 Mil - 6,5 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi