About us

Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà

Employment Information

Nhân viên sửa chữa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 31/03/2023
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Hoàng Đạo

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Hoàng Đạo

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG VƯỢNG REALITY

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần ATOM HOLDING

$ 7 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ F99

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Mạc Tích

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Fukusima International Viet Nam Co., Ltd

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi