About us

Công Ty TNHH MTV Khuôn Mẫu Điều Thuận

Employment Information

Nhân Viên Sửa Khuôn Dập (Dập nguội)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 10/06/2020
Industry Unskilled Workers , Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH MTV Khuôn Mẫu Điều Thuận

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH DDK Việt Nam

$ 9 Tr - 13 Tr VND

 • Binh Duong

2B Talent Company

$ 15,4 Tr - 26,4 Tr VND

 • Binh Duong

AMPACS INTERNATIONAL CORP

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Heise Industries (Việt Nam)

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong

Công ty TNHH Midea Consumer Electric Vietnam

$ 15 Tr - 18 Tr VND

 • Binh Duong

Cty TNHH S.H Viet Nam

$ 7 Tr - 12 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Quốc Tế

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Binh Duong

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu Gốm Mỹ Nghệ Long Trường

$ Competitive

 • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Sinh Hóa Quốc Tế

$ 7 Tr - 8 Tr VND

 • Binh Duong

DRB Việt Nam

$ Competitive

 • Binh Duong | Ho Chi Minh