language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Tái Bảo Hiểm

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp
Updated: 15/08/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Nhập dữ liệu vào hệ thống phần mềm bảo hiểm
 • Liên hệ với Reinsurers; thông báo cho Reinsurers tất cả các xác nhận.
 • Phát hành R/I slips và statement của các tài khoản, gửi đến reinsurers
 • Liệt kê tất cả các khoản phí bảo hiểm vượt trội, thua lỗ giữa SVI và Reinsurers. Làm offset list và hợp tác với bộ phận kế toán để thu thập/giải quyết cho Reinsurers.
 • Follow up với các reinsurers để thu thập phiếu đã ký và xác nhận email.
 • Follow và phát hành báo cáo tài khoản/SOL cho Reinsurers theo tháng cho vận chuyển hàng hải/điện thoại di động/chăm sóc sức khỏe (facultative).
 • Quản lý file cứng và file mềm trên hệ thống

Job Requirement

 • Có từ 2-5 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ
 • Tiếng Anh căn bản (có khả năng viết tốt)

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

http://www.talentnet.vn/enCompany size: 200
Originating from the Human Resources Services unit of PricewaterhouseCoopers Vietnam, Talentnet is now acknowledged as the leading HR consulting firm in the...Detail

Nhân Viên Tái Bảo Hiểm

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts