language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN DỰ ÁN

Tập Đoàn Kim Tín
Updated: 18/07/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • International Travel Opportunity
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện các công việc chuyên môn cụ thể theo phân công để thu thập, tính toán, phân tích, đánh giá hoặc tham gia lập được các Báo cáo tiền khả thi, khả thi, triển khai đối với các cơ hội đầu tư dựa trên sự liên kết với chiến lược, khả năng chi trả, lợi nhuận chấp nhận được và ưu tiên các lựa chọn, cung cấp đầy đủ các cơ sở để cấp trên có thể ra quyết định, tư vấn/đề xuất lên các cấp có thẩm quyền cao hơn.
- Xây dựng, phân tích, thẩm định giá thành – chi phí sản xuất
- Xây dựng, phân tích, thẩm định lựa chọn - đầu tư vốn
- Xây dựng, phân tích, thẩm định lựa chọn cơ cấu vốn đầu tư Dự án
2. Xây dựng, tổng hợp, kiểm soát quản lý chi phí - ngân sách Dự án.
3. Hướng dẫn/Tham gia trực tiếp vào công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục Dự án theo phân công.
4. Thực hiện các công việc khác theo kế hoạch phân công công việc cụ thể của Dự án.

Job Requirement

+Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Đại học.
+ Chuyên ngành: Kế toán - kiểm toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh.
+ Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực kế toán dự án Đầu tư, kiểm toán, phân tích tài chính doanh nghiệp trong các doanh nghiệp (ưu tiên doanh nghiệp sản xuất). Ưu tiên các ứng viên đã tham gia vào Dự án.
+ Chứng chỉ: ưu tiên ứng viên đậu CFA level 01, level 02, level 03

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 24 - 33
 • Job type : Permanent
 • Probationary period: 1 tháng
 • Training opportunities: Được đào tạo trong suốt quá trình làm việc
 • Colleagues: Vui vẻ, hòa đồng, giúp nhau hoàn thành công việc

Company Overview

Tập Đoàn Kim Tín

www.kimtingroup.comCompany size: 1500
Được thành lập ngày 29/01/2000, khởi đầu từ một công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu hàn, kim loại màu…Qua 15 năm hoạt động,  đến nay Kim...Detail
Job tags / Skills: Financing Treasury Staff

NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN DỰ ÁN

Tập Đoàn Kim Tín

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts