About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Employment Information

Nhân Viên Telesale – Thu Nhập 10 - 18tr

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ICO EURO

$ 7 Tr - 23 Tr VND

 • Ha Noi | Nghe An | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

 • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

 • Ha Noi