About us

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

Employment Information

Nhân viên telesale làm việc tại văn phòng Quận Bình Tân

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 07/12/2020
Industry Sales / Business Development , Unskilled Workers , Real Estate

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

$ 6 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Dịch Vụ Quản Lý Bất Động Sản Independent

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh