About us

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

Employment Information

Nhân Viên Telesale Làm Việc Tại Văn Phòng Quận Bình Tân

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/10/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Real Estate

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

$ 6 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 14 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty CP Địa ốc Tín Thành

$ 5 Tr - 12 Tr VND

 • Ho Chi Minh