About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

Employment Information

Nhân viên telesale ( thử việc 7 triêu + KPI)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 18,000,000 VND
Deadline to apply 25/10/2020
Industry Sales / Business Development , Consulting , Customer Service

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 4 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 8 Tr VND

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

Tập đoàn Digital Novaon

$ 7 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 7 Tr - 8 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY THỜI TRANG ADORE DRESS

$ 4 Tr - 7 Tr VND

  • Ha Noi