About us

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

Employment Information

Nhân viên Telesale

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 6,000,000 VND
Deadline to apply 30/01/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting , Real Estate

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại Sohaco

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

$ Over 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Zin Group

$ 5 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH thương mại quốc tế Phú Lâm

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 6 Mil VND

  • Ha Noi