About us

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

Employment Information

Nhân viên TELESALES ( Part + full time) - Ca làm linh hoạt + đào tạo kỹ năng + không áp doanh thu

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 2,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Sales / Business Development , Consulting

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 2 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 2 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần EDUVATOR

$ 5 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 4 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỊA ỐC 5 SAO

$ Over 5 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ELAPHE

$ 6 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi