About us

CÔNG TY TNHH AB BEAUTY WORLD

Employment Information

Nhân viên Telesales

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Marketing , Sales / Business Development , Online Marketing
Experience 1 - 2 Years

Công Ty cổ phần Giải pháp Kỹ Thuật Nam Việt

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty cổ phần Giải pháp Kỹ Thuật Nam Việt

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

FHB Vietnam Corporation

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SGNX

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BUYMED

$ 6 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nữ Việt

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

$ 6 Tr - 7 Tr VND

 • Ho Chi Minh

SKC - Smartly Kapital Company

$ 5 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần VNG

$ Over 5 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 6 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi | Can Tho

CÔNG TY TNHH INTER TRADE VG VIỆT NAM

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Ho Chi Minh