About us

Công Ty TNHH Anh Tin

Employment Information

NHÂN VIÊN TELESALES

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 10/02/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
Experience 1 Years

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 6 Tr - 7 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Singa Language Academy

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Nha Khoa Bảo Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Zin Group

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH CK HR Consulting

$ 5,7 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Anh Tin

$ 9 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN WORKWAY

$ Over 9 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Le Nom Việt Nam

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH BUYMED

$ 4 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

$ Competitive

  • Ho Chi Minh