About us

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC FUTURELANG

Employment Information

Nhân viên Telesales

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 16/02/2023
Industry Education /Training
Experience 1 - 0 Years

CÔNG TY TNHH BÍCH LIÊN PHÁT LỘC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC FUTURELANG

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

CareerBuilder's client

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Can Tho

Công ty TNHH Lux Sport Việt Nam

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CareerBuilder

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ giáo dục Trường học trực tuyến (ONSCHOOL)

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh