language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Thẩm Định Ngân Hàng HCM

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp
Updated: 06/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thẩm định các hồ sơ tín dụng thông qua phòng ban RBWM dựa trên các chính sách cho vay đã được Ngân hàng phê duyệt.
 • Xử lý các yêu cầu của khách hàng nội bộ và bên ngoài.
 • Theo dõi các hồ sơ đang chờ xử lý.
 • Đảm bảo cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng thông qua nhiệm vụ đánh giá và đảm bảo quy trình nằm trong thỏa thuận cấp độ dịch vụ.
 • Hỗ trợ Quản lý trong các nhiệm vụ liên quan khác.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học các ngành tài chính, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan khác.
 • Tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có kinh nghiệm trong quản lý rủi ro tín dụng tiêu dùng, phân tích tài chính là một lợi thế.
 • Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực kế toán và phân tính tài chính.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

http://www.talentnet.vn/enCompany size: 200
Originating from the Human Resources Services unit of PricewaterhouseCoopers Vietnam, Talentnet is now acknowledged as the leading HR consulting firm in the...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Thẩm Định Ngân Hàng HCM

Cổ Phần Kết Nối Nhân Tài - Talentnet Corp

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts