About us

EASY CREDIT

Employment Information

Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng Qua Điện Thoại

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/08/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

Công ty TNHH SX-TM-DV Qui Phúc

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương Mại Phúc Huy Khang

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sakura Beauty Vietnam

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trần Toàn Phát

$ 6 Mil - 14 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ZENYUM VIETNAM

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đại Thành

$ 7 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

LOTTE FINANCE VIETNAM

$ 6 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ GIẢN ĐƠN

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh