About us

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh và Thương Mại Hòa Bình

Employment Information

Nhân viên thị trường Miền tây hoặc Đông, Cao nguyên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 26/06/2021
Industry Marketing , Retail / Wholesale , Sales / Business Development

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh và Thương Mại Hòa Bình

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 7 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 8 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh và Thương Mại Hòa Bình

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG H VÀ A

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Tập Trung Vàng

$ 9 Mil - 20 Mil VND

  • Ho Chi Minh

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 6 Mil - 30 Mil VND

  • Ho Chi Minh

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI THẾ KỶ - Việc tốt nhất

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh