About us

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Employment Information

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ _ LƯƠNG UPTO 17 TRIỆU

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 17,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Arts / Creative Design , Architect , Civil / Construction
Experience 1 - 15 Years

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Thời trang Adidas - Công ty CP ĐTTM Phượng Hoàng

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

Homedy Inc.

$ 10 Mil - 14 Mil VND

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 8,5 Mil - 11 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CP TRỰC TUYẾN HOÀNG KIM

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

$ 12 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH AZOOM VIETNAM INC.

$ 12 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi