language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Thiết Kế - Chế Bản in Offset

Công ty CP Nippon Paper Việt Hoa Mỹ
Updated: 10/07/2019

Employment Information

Job Description

  • Nhận và kiểm tra file từ khách hàng, xử lý file, bình bài và gửi file xuất bản kẽm
  • Thành thạo các kỹ năng ghép file, bình bản out kẽm.
  • Làm việc với bộ phận in để cung cấp bản thiết kế phù hợp với yêu cầu sản xuất
  • Hỗ trợ liên hệ nhà cung cấp kẽm.
  • LÀM VIỆC TẠI KCN TÂN PHÚ TRUNG (CỦ CHI)

Job Requirement

  • Sử dụng được các phần mềm AI, corel, photoshop
  • Ưu tiên biết tiếng Anh (Không biết cũng không sao)

More Information

  • Age: 24 - 34
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty CP Nippon Paper Việt Hoa Mỹ

http://npvhm.com.vn/
Công ty Cổ phần Nippon Paper Việt Hoa Mỹ là doanh nghiệp liên doanh được thành lập bởi Công ty TNHH Nippon Paper Industries - một trong những nhà sản xuất...Detail

Nhân Viên Thiết Kế - Chế Bản in Offset

Công ty CP Nippon Paper Việt Hoa Mỹ

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts