language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH R-PAC VIỆT NAM

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - CHẾ BẢN

CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH R-PAC VIỆT NAM
Updated: 19/09/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Receive MO from Planning and ensure follow production plan

Nhận MO từ bộ phận Kế hoạch và đảm bảo theo kế hoạch sản xuất

- Preflight file & coordinate to related department to get corrective action if any mis-match between file & MO

Kiểm tra tệp dữ liệu và phối hợp với bộ phận liên quan để có hành động khắc phục nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa tệp dữ liệu và MO

- Prepare 1 up/ step & repeat file for plate making

Chuẩn bị dàn mỗi bước và lặp lại tệp dữ liệu để làm tấm kẽm

- Calculate batching to ensure not missing size in step & repeat file

Tính toán theo lô hàng để đảm bảo không bị thiếu kích thước trong mỗi bước và lặp lại tệp dữ liệu.

- Check & order tooling follow production plan

Kiểm tra và đặt hàng công cụ theo kế hoạch sản xuất

- Regular attendance and timeliness is expected. There may be times that overtime or weekend work will be critical functions of the job. Overtime, if applicable, must be approved in advance

Đi làm đều đặn và đúng giờ. Có thể làm ngoài giờ hoặc làm việc cuối tuần tùy vào chức năng của công việc. Làm thêm giờ, nếu có, phải được chấp thuận trước.

- Other duties are assigned as needed by Prepress Manager

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý

Job Requirement

- Familiar with Prepress workflow systems and confident in the Pressroom

Biết về hệ thống quy trình Chế bản và tự tin thực hiện các công việc trong phòng Chế bản

- Prefer using IC plate devices and pantone Color system

Ưu tiên sử dụng các thiết bị tấm IC và pantone hệ thống màu

- Excellent trouble shooting and problem-solving skills. Demonstrated ability to solve complex technical problems

Kỹ năng xử lý sự cố và giải quyết vấn đề tốt. Khả năng thưc hiện giải quyết các vấn đề kỹ thuật mang tính phức tạp.

- Critical thinking 

Kỹ năng tư duy tốt

- Interaction with others 

Kỹ năng làm việc nhóm

- Detail oriented and able to handle multiple high-priority action items

Định hướng một cách chi tiết và có thể xử lý nhiều mục công việc có mức độ ưu tiên cao

- Work management and dependability 

Có khả năng làm việc độc lập và quản lý công việc tốt

• Education Background: - Technical Education University Degree or equivalent

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ Thuật hoặc tương đương

• Experience/ Kinh Nghiệm/ Operate Color Management is a plus

 Có kinh nghiệm về Quản lý màu là một lợi thế

• Required Skills/ Kỹ năng cần thiết:

- Basic Personal Computer Skills/ Vi tính Văn phòng

- Microsoft Office/ Word, Excel, Powerpoint,…

- Adobe Suite/ Phần mềm Adobe Suite

More Information

 • Degree: College
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Company Overview

CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH R-PAC VIỆT NAM

www.r-pac.comCompany size: 300
R- Pac International serves as the leading global organization dedicated to supplying brand concepts, graphics, products and solutions to all partners in...Detail

People who applied to this job also applied to:

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - CHẾ BẢN

CHI NHÁNH 4 - CÔNG TY TNHH R-PAC VIỆT NAM

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts