About us

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

Employment Information

Nhân viên Thiết kế đồ họa (Biên Hòa)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Arts / Creative Design , Architect , Civil / Construction
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ Competitive

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN

$ 6 Mil - 9 Mil VND

  • Dong Nai

CÔNG TY TNHH SHR VIỆT NAM

$ 7 Mil - 8 Mil VND

  • Dong Nai

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Dong Nai