About us

Công ty TNHH True Juice Việt Nam

Employment Information

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa - Graphic Design

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Arts / Creative Design
Experience 1 - 0 Years

Công ty TNHH Delivery Chinatown

$ Under 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Ha Noi

UrBox - Công ty Cổ phần Tiếp Thị Số Tô Quà

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Tập Đoàn Karofi Holding

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Tam Nguyên

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VENESA

$ 12 Mil - 17 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÒ CHƠI GIÁO DỤC VIỆT

$ 22 Mil - 44 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi