About us

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

Employment Information

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA GRAPHICSS DESIGNER(Có xe đưa đón từ Hà Nội )

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry IT - Software , Arts / Creative Design , Printing / Publishing
Experience 2 - 3 Years

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 18 Mil - 25 Mil VND

  • Hung Yen | Ha Noi | Hai Duong