About us

Viet Products Corp.

Employment Information

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2021
Industry Arts / Creative Design , Architect , Interior / Exterior
Experience 0 - 1 Years

Công ty TNHH Nhập khẩu & Phân phối Đông Thái

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty sản xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

DIENTHOAIGIAKHO.VN

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

KTEST JSC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

KTEST JSC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Vinson International Joint Stock Company

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh