About us

Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam

Employment Information

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ GIÀY - DÉP VR / DESIGNER OF VR FOOTWEAR

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 15/07/2021
Industry Arts / Creative Design , Entertainment , Others
Experience 1 - 5 Years

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Tien Giang

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tien Giang

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • Tien Giang

Công ty TNHH Thời Trang Nón Sơn

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Tien Giang | Khanh Hoa | Lam Dong

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y CAI LẬY

$ 10 Mil - 30 Mil VND

  • Tien Giang | Dong Nai | An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC R.E.P

$ 7,9 Mil - 20 Mil VND

  • Dong Nai | Lam Dong | Tien Giang

Công Ty TNHH MNS Feed Tiền Giang

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Tien Giang | Hau Giang

Công Ty TNHH Sunjin Vina

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tien Giang

Công ty TNHH Giày Apache Việt Nam

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Tien Giang

Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Tien Giang