language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân viên thiết kế hệ thống viễn thông - Telecommunications Design Officer

Updated: 16/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

We are seeking telecommunications design officers with 1-3 years of experience to design internet infrastructure for our international clients. General duties of the role include designing telecommunications infrastructure for internet services such as FTTH, FTTN, etc. The successful candidate will possess strong attention to detail, communication skills, be able to work independently and within a team environment.

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên có từ 1-3 năm kinh nghiệm trong thiết kế hệ thống viễn thông để tham gia các dự án với các đối tác quốc tế. Với vị trí này, nhiệm vụ chính là thiết kế cơ sở hạ tầng viễn thông cho các dịch vụ internet như FTTH, FTTN... Ứng viên tiềm năng là người chú ý chi tiết, có kỹ năng giao tiếp, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Duties and Responsibilities:

*Design telecommunications infrastructure using CAD

*Drawings are designed to scale and to require details such as building dimensions, required materials and / or construction procedures, telecommunication standards, etc.

*Analyze codes and check engineering drawings to comply with cited specification

*Must use multiple angles and views to depict the association of components

*Maintain all revisions of project drawings

· Complete projects accurately

· Complete projects on time

· Organize and store documents

· Consult with co-workers / manager on design and layouts

· Offer timely assistance and solutions to the design team and participate in project conference calls / meetings if required

Perform other duties from time to time from manager and company’s discretion

Các nhim v chính

· Sử dụng CAD để thiết kế cơ sở hạ tầng viễn thông.

· Các bản vẽ đảm bảo đúng tỷ lệ và chi tiết về kích thước, vật liệu, và thủ tục

· Phân tích code và kiểm tra bản vẽ của kỹ sư, đảm bảo tuân thủ đúng các thông số kỹ thuật

· Có góc nhìn đa chiều để có thể mô tả sự liên kết của các thành phần

· Kiểm tra tất cả các bản chỉnh sửa của bản vẽ

· Hoàn thành các dự án chính xác và đúng thời hạn

· Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ

· Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp / quản lý về thiết kế và bố cục

· Hỗ trợ cho bên thiết kế và tham gia các cuộc họp khi cần thiết

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý và công ty

Job Requirement

Skills / Qualifications:

 • Proficient in AutoCAD (2020 preferred)
 • Ability to read design drawings
 • University or degree qualification preferred
 • Telecommunications experience preferred
 • English speaking preferred
 • Proficient in Microsoft Office applications and in other database tools
 • Ability to work effectively in a team environment
 • Ability to work independently with minimal supervision
 • Ability to think critically, innovate, and solve challenging technical problems
 • Strong in mathematical calculation principles
 • Strong attention to detail Strong communication skills; listening, comprehension, and feedback
 • Ability to plan and organize projects
 • Results oriented
 • Positive attitude
 • A passion for sport, reading, or extra-curricular activities is highly encouraged

Yêu cầu kỹ năng:

 • Thành thạo AutoCAD (ưu tiên phiên bản 2020)
 • Có khả năng đọc bản vẽ thiết kế
 • Tốt nghiệp đại học là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm trong ngành viễn thông
 • Giao tiếp tiếng Anh
 • Thành thạo Microsoft Office và các ứng dụng xử lý dữ liệu
 • Có khả năng làm việc nhóm
 • Tự giác, chủ động và có khả năng làm việc độc lập
 • Có tư duy phản biện, mới mẻ, có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật
 • Giỏi tính toán
 • Chú ý đến chi tiết
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Có khả năng quản lý dự án
 • Có mục tiêu rõ ràng và thái độ tích cực
 • Đam mê thể thao, đọc sách và các hoạt động ngoại khóa là một điểm cộng

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 20 - 35
 • Job type : Permanent

Company Overview

www.khogroup.comCompany size: 25-99
T.K.G. VIETNAM is an investment company that’s a subsidiary firm belonging to The Kho Group (Limited). Our company specializes in investing into various...Detail

Nhân viên thiết kế hệ thống viễn thông - Telecommunications Design Officer

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts