About us

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

Employment Information

Nhân viên thiết kế kiến trúc

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 01/06/2021
Industry Arts / Creative Design
Experience 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÒN BẨY SỐ

$ 9 Mil - 11 Mil VND

  • Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 12 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Duong | Hai Phong | Hung Yen

Công ty TNHH An Tín Hải Phòng

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Hai Phong

Công ty TNHH An Tín Hải Phòng

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hai Phong

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Hai Duong | Hai Phong

Công Ty CP Chứng Khoán MB

$ Competitive

  • Hai Phong

Công Ty TNHH OS POWER Việt Nam

$ Competitive

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Competitive

  • Hai Phong

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGỌC HÀ

$ Competitive

  • Hai Phong

Công ty TNHH An Tín Hải Phòng

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Hai Phong