About us

Công Ty Cổ Phần Grande

Employment Information

Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Arts / Creative Design , Wood , Architect
Experience 2 - 5 Years

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 10 Tr - 18 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần PVAGroup

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy

$ 9 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy

$ 9 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Hợp tác Quốc tế Việt - Hàn (VIKO-IC)

$ Competitive

  • Ha Noi

TMT MEDICAL

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Picenza Viet Nam

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty TNHH Coway Vina

$ 14 Tr - 23 Tr VND

  • Ha Noi