Nhân Viên Thiết Kế Mỹ Thuật Tạo Dáng

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thiên Long
Location

Ho Chi Minh

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 5 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  29/01/2021

Job Description

 • Thực hiện công việc khảo sát, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng, thị trường.
 • Phân tích, xử lý dữ liệu đã khảo sát, từ đó xây dựng và trình duyệt mục tiêu nghiên cứu, thiết kế.
 • Thực hiện công việc nghiên cứu và thiết kế tạo dáng sản phẩm đạt các chỉ tiêu trong mục tiêu nghiên cứu và thiết kế.
 • Thực hiện công việc chế tạo và đánh giá mẫu mô phỏng.
 • Phối hợp nhóm thực hiện công tác đánh giá và điều chỉnh thiết kế để có khả thi khi gia công và đạt mục tiêu của dự án.
 • Hoàn chỉnh hồ sơ các bản vẽ mỹ thuật liên quan đến kiểu dáng sản phẩm mới trong dự án.
 • Kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng liên quan đến thẩm mỹ của sản phẩm nghiên cứu trong suốt quá trình gia công và triển khai dự án.
 • Phối hợp xây dựng và ban hành mẫu chuẩn đến các phòng ban liên quan đến dự án.
 • Thuyết trình giới thiệu sản phẩm mới cho các phòng ban liên quan thuộc phạm vi dự án.
 • Kiểm soát việc cập nhật hồ sơ, tài liệu, mẫu nghiên cứu liên quan đến sản phẩm phụ trách đúng thủ tục và quy định.
 • Soát xét các tài liệu/ hồ sơ mỹ thuật liên quan đến sản phẩm khi có thông tin thay đổi.
 • Đề xuất, đóng góp ý kiến liên quan đến công việc đang phụ trách.
 • Kiểm soát và đánh giá chất lượng mẫu mô phỏng, mẫu thử khuôn, mẫu sản xuất thử.
 • Kiểm tra và đánh giá sản phẩm đối thủ cùng ngành.
 • Thu thập và cập nhật thông tin mới từ các lĩnh vực có liên quan đến chuyên môn tạo dáng, ngành văn phòng phẩm và hoạt động đổi mới sáng tạo.
 • Đề xuất ý tưởng sản phẩm mới, ý tưởng cải tiến sản phẩm, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sáng tạo trong công việc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Mỹ thuật Công nghiệp (Tạo dáng).
 • Am hiểu về ngành Mỹ thuật Công nghiệp Tạo dáng;
 • Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí thiết kế Mỹ thuật Tạo dáng.
 • Có khả năng Thiết kế tạo dáng sản phẩm Công nghiệp;
 • Có khả năng sáng tạo, thu thập, phân tích, suy luận vấn đề.
 • Kỹ năng trình bày, diễn đạt ý tưởng ngắn gọn, chính xác.
 • Đam mê thiết kế, mỹ thuật;
 • Luôn đề cao tinh thần trong công việc;
 • Có tinh thần sáng tạo, phấn đấu nâng cao chuyên môn, phát triển nghề nghiệp.
 • Ưu tiên ứng viên đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành Mỹ thuật.  

More Information

 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback