language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Nhân Viên Thiết Kế, Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật / Design Trainee / Drafter

Paint Finishing Technology & System Co.,Ltd
Updated: 17/02/2020

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review
  • Annual Leave

Job Description

- Design, modify technical drawings according to manager’s requirements

- Calculate supplies such as components and machines based on drawings.

- Other tasks as assigned by manager.

- Job details will be discussed in more detail during the interview.

-----------------------------------------------

- Thiết kế, chỉnh sửa bản vẽ kỹ thuật theo yêu cầu của quản lý bộ phận

- Tính toán các vật tư như linh kiện, máy móc dựa trên bản vẽ.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Job Requirement

- Bachelor of Mechanical Engineering Degree

- Experience: minimum 1 year working

- Gender: Male/ Female

- Able to read English well

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

- Good in Autocad, 2D/ 3D  drawings

Benefits

- Performance bonus every 3 months according to individual working performance

Please send your Resume in English/ Vietnamese. Applications should be submitted to recruitment page

Preference is given to applicants who apply early.

-----------------------------------------------

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành cơ khí

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc

- Giới tính: Nam/ nữ

- Có thể đọc tiếng Anh lưu loát

- Ability to work independently, with stand high pressure

- Sử dụng thành thạo Autocad, 2D/ 3D

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Paint Finishing Technology & System Co.,Ltd

www.pftvn.com
Representative Office 29 Thuy Khue st., 2nd Floor, Thuy Khue Ward, Tay Ho District, Ha Noi, Viet Nam Tel: 04 3728 2253 – Fax: 04 3728 2254 ABOUT US...Detail

Similar jobs

Nhân Viên Thiết Kế, Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật / Design Trainee / Drafter

Paint Finishing Technology & System Co.,Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

Paint Finishing Technology & System Co.,Ltd

Employment Information

Nhân Viên Thiết Kế, Nhân Viên Vẽ Kỹ Thuật / Design Trainee / Drafter

Location