About us

Công ty TNHH MTV Thiết Kế Nội Thất BOD

Employment Information

Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,001,000 VND
Deadline to apply 09/04/2021
Industry Interior / Exterior
Experience No experience

Công ty TNHH MTV Thiết Kế Nội Thất BOD

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Sản Xuất IPC

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Sản Xuất IPC

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Suntech Vina

$ Competitive

  • Binh Duong

Srithai Viet Nam Co., Ltd

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Srithai Viet Nam Co., Ltd

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH SamWon Việt Nam

$ Over 7 Mil VND

  • Binh Duong

Sunwood Vina

$ Competitive

  • Binh Duong

Srithai Viet Nam Co., Ltd

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong

Srithai Viet Nam Co., Ltd

$ 7 Mil - 10 Mil VND

  • Binh Duong