About us

Công ty TNHH BigMax Quốc Tế

Employment Information

Nhân Viên Thiết Kế (part time)

Job level Student / Internship
Salary $ 3,000,000 - 4,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Arts / Creative Design , Printing / Publishing , Entry Level / Internship

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Thời Trang Bimart

$ 4 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Dịch Vụ HQ Group

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • Ha Noi

HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

$ 3 Mil - 5 Mil VND

  • Ha Noi

Koei Tecmo Software Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

Koei Tecmo Software Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

Koei Tecmo Software Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

Koei Tecmo Software Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi

Koei Tecmo Software Vietnam

$ Competitive

  • Ha Noi