About us

Công Ty TNHH Shinsung Tongsang Việt Nam

Employment Information

Nhân viên thiết kế rập 3D (3D Artist)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 06/12/2020
Industry Arts / Creative Design , Textiles / Garments / Fashion
Experience 1 - 3 Years

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Thiết Kế Dương Bản - Positive Design

$ Competitive

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGY VIỆT NAM

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Đất Thủ

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Suntech Vina

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty CP Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Quốc Tế Chutex

$ Over 5,5 Tr VND

  • Binh Duong

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH A.A.P

$ Competitive

  • Binh Duong