About us

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nhựa Duy Tân

Employment Information

Nhân viên Thiết kế tạo dáng

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/11/2020
Industry Arts / Creative Design

Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Thảo Mộc Xanh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Rever

$ 7 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần QH Plus

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CirCO Co-working Space

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH JM

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Everpia

$ 8 Tr - 11 Tr VND

  • Ho Chi Minh