About us

CÔNG TY TNHH OMNI-D

Employment Information

Nhân Viên Thiết Kế

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 07/05/2021
Industry Arts / Creative Design , Event , Others
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Kindy City

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Bệnh Viện Đa Khoa Nam Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH SXTM XNK Minh Hiền

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Saigon Trapaco - Công Ty TNHH MTV Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN YOBE 365

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Đông Nghi - Murad Vietnam

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh