About us

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Employment Information

Nhân viên thu cước - Cà Mau

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 5,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry Customer Service , Others , Entry Level / Internship

Chi nhánh Cà Mau - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 5 Mil - 15 Mil VND

  • Ca Mau

Chi nhánh Cà Mau - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 5 Mil - 10 Mil VND

  • Ca Mau

Chi nhánh Cà Mau - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ca Mau

Chi nhánh Cà Mau - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ca Mau

Chi nhánh Cà Mau - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 8,6 Mil - 8,6 Mil VND

  • Ca Mau

Công Ty CP Du lịch và Tiếp Thị GTVT Việt Nam- Vietravel

$ Competitive

  • Ca Mau

Công Ty CP Du lịch và Tiếp Thị GTVT Việt Nam- Vietravel

$ Competitive

  • Ca Mau

Chi nhánh Cà Mau - Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ca Mau

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ca Mau

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • Ca Mau