About us

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

Employment Information

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại (Có Kinh Nghiệm)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 24/11/2020
Industry Customer Service , Banking , Finance / Investment
Experience 1 - 2 Years

HD Saison Finance Co., Ltd

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 8 Tr - 18 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Gofingo Vietnam

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ 7,8 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Tài Chính TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Việt Nam JACCS

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Competitive

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần VNG

$ Competitive

  • Ho Chi Minh