About us

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

Employment Information

Nhân viên Thủ kho thành phẩm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,500,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
Experience 1 Years

Công ty TNHH Hà Dũng

$ 5 Tr - 6 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

  • Hung Yen

Barett Smart Factory

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hung Yen

Kangaroo Group

$ Competitive

  • Hung Yen

Kangaroo Group

$ Competitive

  • Hung Yen

Tập Đoàn TECOMEN

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Hung Yen

CTCBIO VINA

$ Competitive

  • Hung Yen

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty CP MHA Thương Hiệu Thời Trang Seven.AM

$ 8 Tr - 9 Tr VND

  • Hung Yen