About us

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ca Na

Employment Information

Nhân Viên Thủ Kho

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 09/04/2021
Industry Freight / Logistics / Warehouse , Manufacturing / Process , Others

Hệ thống nhà hàng Nhật Tokyo Deli

$ 6 Mil - 7,5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thực Phẩm Tuyệt Đỉnh

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

SUNHOUSE MIỀN NAM

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Long An | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Vàm Cỏ

$ Over 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH AB BEAUTY WORLD

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ho Chi Minh

COSMOS LIGHTING

$ Over 7 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Lavichem Sài Gòn

$ Over 5 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Koastal Eco Industries

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Kỹ Thuật Á Châu

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nonostyle

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh