About us

Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà

Employment Information

NHÂN VIÊN THU MUA (CÔNG TY XÂY DỰNG)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 03/06/2021
Industry Purchasing / Merchandising , Civil / Construction
Experience 1 Years

Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà

$ Over 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH STYLE SPACE

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Bao Zi

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Nguyên Liệu Y Phục

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HUM VIỆT NAM

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

MPC GROUP

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Liên doanh TNHH Crown Saigon

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh