About us

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

Employment Information

NHÂN VIÊN THU MUA NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM KHÔ (Có xe đưa đón từ Hà Nội)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 25/05/2021
Industry Food & Beverage (F&B) , Food Tech / Nutritionist
Experience 1 - 2 Years

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi