About us

Koastal Eco Industries

Employment Information

NHÂN VIÊN THU MUA

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2021
Industry Environmental , Purchasing / Merchandising
Experience 5 - 7 Years

Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

$ 9 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Kizuna Group

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Trang Trí Nội Thất IPC

$ Over 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 8,5 Mil - 15 Mil VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động ETEC

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Taisun Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH ĐỊA ỐC NHÀ XINH SG

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ho Chi Minh