NHÂN VIÊN THỦ QUỸ CO.OPMART CHỢ MỚI

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

NHÂN VIÊN THỦ QUỸ CO.OPMART CHỢ MỚI

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM
 • Experience

  1 - 3 Years

 • Job level

  Entry Level

 • Deadline to apply

  30/06/2020

Location

An Giang

Benefits

 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện chi tiền theo các chứng từ hợp lệ, vào sổ quỹ tiền mặt.
- Phối hợp với nhân viên kế toán thu chi kiểm tra tồn quỹ và đối chiếu với báo cáo quỹ Công ty mỗi
ngày.
- Lập sổ quỹ tiền mặt của công ty, cuối ngày kiểm quỹ và rút số tồn quỹ.
- Thực hiện công tác thu tiền tại cửa hàng, liên hệ ngân hàng giao dịch tiền theo sự phân công của Kế
toán trưởng.
- Phối hợp các bộ phận hỗ trợ cửa hàng trong quá trình vận hành, đặc biệt là khâu thủ quỹ hành chánh

Job Requirement

- Tốt nghiệp Trung cấp Hành chánh, Kế toán.
- Vi tính: sử dụng tốt vi tính văn phòng.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Job type : Permanent

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • An Giang

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 4,5 Tr - 5,5 Tr VND

 • An Giang

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 4,5 Tr - 5,5 Tr VND

 • An Giang

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 4,5 Tr - 5,5 Tr VND

 • An Giang

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • An Giang

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • An Giang

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 5,5 Tr - 6,5 Tr VND

 • An Giang

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • An Giang

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 5 Tr - 6 Tr VND

 • An Giang

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 5 Tr - 6 Tr USD

 • An Giang

Liên Hiệp HTX Thương Mại TPHCM

$ 10 Tr - 11 Tr VND

 • An Giang
Feedback